Rapporten ingår i undersökningen ”Röster om facket och jobbet”, som LO i år gör för sjätte gången. Resultaten bygger på cirka 4 500 intervjuer av medlemmar i LO-, TCO och Saco-förbund samt även oorganiserade. Sen 1988 har synen på löneskillnader mellan yrken och kön varit ganska konstant. En vårdbiträdeslön ska ligga på ungefär två tredjedelar av en läkarlön, anser de tillfrågade. Och runt 85 procent har år efter år ansett att kvinnors löner är för låga i förhållande till männens löner.

Däremot har synen på den så kallade solidariska lönepolitiken förändrats dramatiskt på senare år och stödet har aldrig varit så lågt som nu. I årets rapport anser 54 procent, att de mer välbetalda ska stå tillbaka i löneutveckling för att låginkomsttagarna ska gynnas. 1993 var motsvarande siffra närmare 75 procent.
En förklaring, enligt Per Bardh, är att fackförbunden tappat medlemmar och stöd över huvud taget på senare år och att många unga på arbetsmarknaden inte organiserat sig ännu.
– Jag tror ändå att det här är en utveckling som kommer och plana ut, säger han. När vi hade vår högsta notering i stöd för den solidariska lönepolitiken hade vi också en hög organisationsgrad.

I Kommunals medlemskår har stödet för den solidariska lönepolitiken minskat kraftigt sen den förra undersökningen 2006, från 74 procent till 62 procent. Bara Transport och IF Metall noterar lika kraftiga minskningar, bland tio LO-förbund.
Å andra sidan är andelen som tycker att kvinnor har för låg lön i förhållande till män högst inom Kommunal. 87 procent tycker så, medan 72 procent inom Målarna har samma åsikt.
Byggnads medlemmar håller med Kommunals medlemmar. 83 procent i Byggnads tycker att kvinnor har för låga löner.
Rapporten är ett led i LO:s opinionsbildning inför avtalsrörelsen som startar under hösten med förhandlingarna inom industrin.

Rimlig och faktisk lön för 10 yrken 2010 i LO:s undersökning:

  Rimlig lön  Faktisk lön
Kassörska 22 800 20 400
Vårdbiträde  25 200 21 600
Industriarbetare 25 700 24 100
Elektriker 26 800 26 600
Lärare 27 700 26 000
Sjuksköterska 29 000 25 600
Civilingenjör 32 600 39 100
Försäljningschef 35 700 54 600
Läkare 39 000 52 800
Vd 97 000 969 500

            

Synen på löneskillnader mellan yrken:

  För stor Lagom
LO-medlemmar 81 procent 14 procent
Samtliga 76 procent 17 procent

Synen på löneskillnader mellan kvinnor och män:

  Kvinnor har för låg lön Lönerna är rättvisa
LO-medlemmar 81 procent 10 procent
Samtliga 83 procent  10 procent