I mer än 100 år har Kommunal och andra fackförbund kämpat för rätten att teckna kollektivavtal. Bra lön och goda arbetsvillkor har ända sedan starten varit de viktigaste frågorna. Innan det fanns fackföreningar och kollektivavtal var tillvaron dyster. Arbetarna fick stå med mössan i hand och hoppas på att få arbete. Fick man det var lönen låg och arbetsmiljön usel.

Den tiden trodde jag för gott hade förpassats till historien, men på sista tiden har jag börjat undra. Ulf Ö Andersson, förhandlare och rådgivare på Almega, skriver i en artikel i senaste numret av Fastighetstidningen att Almega vill att de nya avtal som tecknas på arbetsmarknaden ska vara sifferlösa, centrala avtal. Lönebildningen ska anpassas till företagens situation och behov. Han kallar den sortens avtal för nya och moderna.
Jonas Milton, vd för samma arbetsgivarförening, sade till Svenska Dagbladet den 7 maj att han ville frysa ingångslönerna i tio år. Att de anställda ska ha löneökning varje år är en styggelse, enligt Jonas Milton.
Kommunal och andra fackförbund förväntas alltså teckna avtal utan garanterade lönenivåer med en arbetsgivare som anser att ingångslönerna är för höga. Eventuella löneökningar ska enligt Almega således vara helt kopplade till det lokala företagets vilja att höja lönerna. Dessutom ska de lokala förhandlingarna ske helt utan att det lokala facket, de anställda, har några som helst stridsåtgärder att ta till – fredsplikt ska nämligen råda när de centrala avtalen väl har undertecknats.

Detta förslag kommer samtidigt som företag delar ut miljarder till aktieägarna och landets kommuner går med stora överskott. Miljarder som skapats på bekostnad av en försämrad kvalitet, exempelvis genom lägre bemanning inom äldreomsorgen. Jag tror inte på idén med sifferlösa avtal utan vill hävda att det snarare krävs starkare centrala avtal med ännu mer tryck på de lokala arbetsgivarna. För det är inte så att de företag som är anslutna till Almega är löneledande i sina branscher. Med sifferlösa avtal kommer de redan låga lönerna att pressas ner ytterligare. Det Almega menar är nya, moderna avtal anser jag vara en tillbakagång till hur det såg ut på svensk arbetsmarknad för 100 år sedan.

Håkan Nilsson,
sektionsordförande Kommunal Skellefteå