SVAR: Ginst mår bäst om man gör årliga mindre beskärningar direkt efter blomning.
Att skära ned en gammal ginst med kraftigt förvedade stammar är alltid riskfyllt. Man skulle behöva göra en bedömning av din ginst, om det räcker med en ordentlig urgallring och inkortning av befintliga grenar.
Vitsen med detta är att det ska finnas tillräckligt med grönmassa kvar, som kan ge busken extra skjuts för ny tillväxt på våren. Eller så chansar du och beskär ner busken helt ett par decimeter.
Vad du än väljer är det viktigt att du underhåller med både extra gödsel och vatten under vår och sommar.
Vore det min buske skulle jag nog chansa på en radikal ned-klippning under vårvintern. Jag vet ju hur ful ginst kan bli om man inte underhållsbeskär den regelbundet.