Om någon fått mersmak på mumin, till exempel efter texter i KA, kan den här boken fungera som guide till tolkning av Tove Janssons böcker. Författaren jämför personer och händelser i mumindalen med texter av stora filosofer som Kierkegaard, Sartre och Simone de Beauvoir.

Det är inte så svårt som det kan låta, snarare enkelt. Muminböckerna är särskilt kända för att ta sig an livets mysterier och existentiella dilemman som ensamhet, besvärlig och nödvändig gemenskap, ångest och tomhet. Det handlar mycket om att hitta sig själv, vilket även intresserade ovan nämnda filosofer.

För den redan inbitna muminläsaren kan boken ge en del aha-upplevelser, även om författaren ibland framträder som en lärare som förklarar saker för unga elever.