SVAR: Något allvarligt har ju hänt med er spireahäck under vintern, så vänta och se vad som händer nu under försommaren.  Det som är dött är bara att klippa bort för att ge utrymme för eventuell ny tillväxt.  Brudspirea  är känslig för hård nedskärning och har svårt att skjuta nya skott från marken.
Bäst underhåller man häcken genom årlig försiktig urgallring av äldre grenar, ett jobb man lämpligast gör direkt efter blomningen. Blir det ingen ny tillväxt återstår bara att gräva bort och jordförbättra, för att sedan ersätta med nya plantor under hösten.