SVAR: Du har rätt till så lång ledighet som studierna kräver. Men du måste kunna visa upp en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt. Arbetsgivaren har också möjlighet att skjuta på den begärda ledigheten i upp till ett halvår.