SVAR: Jag tycker som du! Det är förödmjukande att bli ställd vid skampålen inför publik. Men om chefen har rätt att göra så beror på vad du menar med ordet RÄTT.
Man kan tala om en mänsklig och moralisk rättighet att bli bemött med respekt. Man kan också hänvisa till att det strider mot arbetsmiljölagen att kränka en medarbetare.
Du frågar vad ni (pluralis) kan göra. Om ni är eniga i er uppfattning kan ni i grupp kanske tala med chefen om att ni inte accepterar beteendet? En annan möjlighet är att gå den ”hårdare” vägen. Då begär ni hjälp av skyddsombudet, som får påpeka för chefen att hon kan riskera att bli anmäld för kränkande beteende om hon gör om saken.