Landstinget i Västernorrland har ett sparbeting på drygt 360 miljoner kronor och sagt upp drygt 300 undersköterskor. KA har tidigare berättat om pressen på akutcentrum på sjukhuset i Sundsvall.
Arbetsmiljöverket har förut kritiserat både överbeläggningar och stress. Landstinget i Västernorrland har sedan 2003 dömts till att betala viten tio gånger på sammanlagt 580 000 kronor. Ett ärende pågår.
– Det stora problemet är att arbetsbelastningen är så hög att personalen riskerar att hamna i ohälsosituationer, säger Berndt Jonsson.

Han ser två vägar. Minska arbetsuppgifterna eller öka resurserna.
Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsbelastningen ska anpassas till antalet anställda på akutcentrum och medicinkliniken. Kravet gäller också att antalet vårdplatser ska anpassas till antalet patienter och att patienter inte ska placeras i korridorer och dagrum. Annars hotar vite på två miljoner.
– Vi vill säkerställa att man gör något konstruktivt åt detta och åtgärda de brister som finns, säger Berndt Jonsson.