Aleris AB fick förra året anmärkningar och tvingades betala tillbaka 3,3 miljoner till Stockholms läns landsting för felaktiga fakturor. I årets fördjupade granskning hittade revisorerna ytterligare fel. Till exempel fann revisorerna när de granskade brev- och telefonkontakter att 87 procent av dessa var felregistrerade av Aleris kirurgmottagning i Järva 2009.

Magnus Dahl, verksamhetschef för Aleris Specialistvård Sabbatsberg, kommenterar KA:s artikel så här:
– Vi ska självklart alltid göra rätt men regelverken är inte alltid tydliga, något som till och med Stockholms läns landstings revisorer kommenterat. Våra brister härrör till största delen från 2009 då vi även förstärkte vår organisation med kompetens inom området för att genom interna revisioner och utbildningar säkerställa att vi följer regelverken fullt ut.
– Vi har därför inte det här problemet längre och kommer naturligtvis att kompensera landstinget för de fel som är gjorda tidigare år. Vi ser gärna fler regelbundna uppföljningar och revisioner av både privata och offentliga vårdgivare.