Mellan 2007 och 2010 ökade andelen som inte kunde fira semester med en resa eller en tid i fritidshus snabbt, från 27 till 32 procent. Det visar LO:s bearbetning av SCB:s statistik.
När LO började undersöka semestervanorna 1980, var det en av fyra arbetare som var i den situationen, 2010 var det nästan en av tre.

Siffrorna över åren visar att möjligheten att fira semester har påverkats av arbetsmarknadsläget och finanskrisen. I mitten av 1990-talet ökade andelen som fick stanna hemma under semestern, sen sjönk den igen för att åter öka under finanskrisen och nu ligga högre än för trettio år sen. Arbetslöshet gör att människor får rejält försämrad ekonomi, och då är det  fritidsnöjen som resor och fritidshus man sparar in på i första hand.
Tjänstemännen påverkas också, men bara marginellt. Under hela mätperioden har dubbelt så många arbetare som tjänstemän fått avstå från semesterresa och tillgång till fritidshus.

De som har allra sämst möjligheter att fira semester är ensamstående kvinnor med barn. I en tidigare rapport räknade LO ut att det finns minst en halv miljon barn i åldrarna under arton i de hushåll som varken har råd att resa eller kan bo någon tid i ett fritidshus.