– Flera saker. Bland annat föreslog vi en utredning för att titta på utvecklingen inom bärbranschen och utveckla det till en riktig, ren och schyst bransch.

Hur reagerade ministern på det kravet?
– Han reagerade inte negativt. Det verkade som en sak han kunde fundera på.

Vad diskuterade ni mer?
– Vi pratade också om regeringens vision ”Från jord till bord”, som handlar om matlandet Sverige. Jag lyfte fram att vi har medlemmar i hela den produktionskedjan. Jag är angelägen om att våra medlemmars erfarenheter tas till vara. När det exempelvis gäller barns och äldres mat är det viktigt att det inte bara stannar vid prat från regeringens sida. Jag uppmanade honom att prata med sina partikolleger i kommuner och landsting. Det höll han med om. När det gäller äldres mat är läget på flera håll i landet erbarmligt. Man kastar bara in en plastlåda till de äldre. Jag uttryckte också oro för vad som händer med grisbönderna. En hel del lantarbetare har blivit varslade på gårdar framför allt i Värmland och Dalsland, eftersom det svenska grisköttet är så mycket dyrare än det danska.

Ni pratade också om djursjukvården?
– Ja, det är ju så att de som jobbat i sex år har möjlighet att validera sig och sedan tenta för att få den legitimation som krävs. Men många medlemmar hör av sig och jag har också träffat många som oroar sig över svårigheterna. Man måste bland annat läsa tio faktaböcker på engelska och tentorna är ordentligt svåra med frågor av väldigt akademisk natur. Vi jobbar med det här på många plan, bland annat mot Jordbruksverket. Jag bad om ytterligare resurser.

Lantarbetareförbundet gick upp i Kommunal 2001, hur tycker du ni har lyckats med att ta över de här frågorna?
– Det är för tidigt att säga, men vi har avlövats mycket kompetens i och med att många ombudsmän har gått i pension. Men vi arbetar med att höja kunskapen i yrkes- och branschfrågor.