Oppsoitionen, de rödgröna och Sverigedemokraterna har krävt att de som tidigare haft tidsbegränsad förtidspension och nollklassats, ska få tillbaka sin ersättning och återförsäkras. De vill också att prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar ska ske mot ett normalt förekommande arbete.

Idag skulle förslaget klubbas i riksdagen, men efter en lång debatt krävde allianspartierna sent igår kväll att förslagen ska utredas mer.  Oppositionen kritiserade genast regeringen för att förhala. Men Gunnar Axén hävdar att regeringen tärtom nu är beredd att lyssna.
– Under debattens upprepade de rödgröna att de gärna ser en bredare politisk överenskommelse. Kan vi nu få ett lite bättre beslutsunderlag öppnar det upp för att hitta gemensamma lösningar, säger han till KA.
Men oppositionen har väl redan tidigare bjudit in till en kompromiss?
– Jo visst, men när vi beredde ärendet förra veckan begärde vi att få låta flera myndigheter utreda förslagen. Men det gick oppositionen inte med på.

Hittills har förslagen bara granskats ytligt av några få myndigheter, som sagt att det är oklart vad de ger för  konsekvenser och om fler verkligen skulle få rätt till ersättning.
Är ni beredda att återförsäkra de nollklassade och ändra arbetsförmågebedömningen?
– Vi ska inte gå händelserna i förväg. Förslagen är skissartade. När vi ser remissvaren kan vi se vad vi kan komma överens om.
När förslagen presenterades kallade regeringen det  för en återgång till en oansvarig passiv  sjukförsäkring?
– Det var innan oppositionen släppte sitt förslag om  att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. De två andra förslagen,  har vi från alliansen presenterat liknande förslag för .
Så du är inte helt negativ till att även ändra bedömningen av  arbetsförmåga?
– Jag avvisar det inte, men jag vill veta vad det får för konsekvenser.
Kritiker menar att ni bara förhalar ett förslag som ni inte vill gå med på?
– Hade de rödgröna gett oss möjligheten att skicka på remiss så hade vi kunnat fatta beslut ganska snabbt om detta. Men de ville skynda fram det för att få vara sommarlediga.

Beslut fattas i eftermiddag, men regeringen lär få som den vill. Det krävs bara att en tredjedel av riksdagens ledamöter ställer sig bakom kravet på återremiss. Nu går förslaget sannolikt tillbaka till socialförsäkringsutskottet och en ny längre remissrunda.
Enligt Socialdemokraternas Tomas Eneroth (S) kan det här innebära att riksdagen måste extrainkallas mitt i sommaren för att ta beslutet senare.