Men hur delaktiga är vi svenskar idag i att skolor och sjukhus stängs i Lettland, att ungdomsarbetslösheten i Spanien är 40 procent, att offentliganställda sparkas på Irland, att det mesta av anslagen till universiteten i Storbritannien skärs bort, att pensioner fryses i Portugal och att grekerna tvingas sälja statlig egendom?
Utgiftsnedskärningar är högsta mode i Europa, noterade Wall Street Journal belåtet häromåret, och menade att det som sker inte är några tillfälliga budgetjusteringar, ”utan en första glimt av ett drastiskt ändrat landskap”. Rubriken på artikeln antydde vad den nyliberala tidningens våta dröm var: ”Slutet på den europeiska sociala modellen”.

Eurokrisen handlar inte i första hand om ekonomi. De centrala frågorna är politiska, utmanar vår syn på rättvisa.  
Är det rimligt att staten vältrar över ansvaret för bankernas slarviga och ansvarslösa lån på skattebetalarna?
Den klassiska rollen för stater är ju att skydda medborgarna mot krig och ofärd och ge individerna lika chanser att utvecklas.  Men med eurokrisen har vi fått en annan slags stat, en tunnare stat, som förhandlar med ”någon däruppe” om att bestraffa de egna medborgarna med större fattigdom, sämre trygghet och färre livschanser.  
Den som är satt i skuld är inte fri, sa Göran Persson en gång. Men om de skulder greker, portugiser och spanjorer dragit på sig, orsakats av tyska och franska bankers vansinneslån, inser vi att Europas politiker bär på en krutdurk. Den gemensamma valutan, som skulle bli den slutliga bekräftelsen på samhörighet, har idag blivit en källa till splittring och växande nationalism.  

Vi kan inte som Chamberlain säga att vi ingenting vet. Och vi borde inse att den välfärdsslakt som sker ute i Europa om några år kan bli verklighet också hos oss,  även om vi just nu lever som på en anständig ö för oss själva.

JA
till förbud för avgifter på skolresor, eftersom det stigmatiserar de mindre bemedlades barn.

NEJ
till Christer G. Wennerholm, moderaternas trafiklandstingsråd i Stockholm, som chockhöjer SL-kortet men anser att tunnelbanan är färdigbyggd.