De rödgröna har lyckats få majoritet i socialförsäkringsutskottet för två förändringar av sjukförsäkringen:
* Att de som tidigare haft tidsbegränsad förtidspension och nollklassats, ska få tillbaka sin ersättning och återförsäkras.
* Prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar ska ske enligt gamla regler. Arbetsförmågan ska inte prövas mot en fiktiv arbetsmarknad, utan mot ett normalt förekommande arbete.

Några få myndigheter och organisationer har fått snabbgranska förslagen och bland annat har Försäkringskassan invändningar. Att gå tillbaka till den gamla bedömningen av arbetsförmåga skulle inte ha någon stor betydelse för vilka som får rätt till sjukpenning. Redan idag har den som inte har förmåga att arbeta innan han eller hon fått rehabilitering, rätt till sjukpenning hävdar Försäkringskassan.
Då är det viktigare att den bedömning som görs blir mer pricksäker. Ett nytt instrument för att bedöma arbetsförmåga håller på att tas fram, påpekar myndigheten.
Den myndighet som har till uppdrag att granska förändringar i sjukförsäkringen, ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) anser att förslaget om att återförsäkra nollklassade bara kommer att hjälpa en del av den grupp som har låg eller ingen ersättning. ”Fortfarande kommer dock många personer som långvarigt saknar arbetsförmåga att sakna ekonomiskt skydd från sjukförsäkringen”, skriver ISF.

Handikappförbunden stödjer däremot oppositionens förslag. Förändringarna kommer inte dramatiskt att ändra förutsättningarna för sjuka, men åtminstone ”skydda de människor som hårdast drabbats av orimliga konsekvenser av de senaste årens förändringar”.
Försäkringskassan och ISF påpekar visserligen att de egentligen har haft för lite tid för att kunna göra en riktig granskning av vad förslagen kommer att innebära. Det är också regeringens argument, att oppositionen hastar igenom förändringar som inte har utretts tillräckligt.

Oppositionen och regeringen är också oense om vad förändringarna kommer att kosta samhället. Enligt en beräkning från socialdepartementet skulle oppositionens regeländringar bli hela 2,7 miljarder dyrare än regeringens förslag på justeringar. Att gå tillbaka till den gamla prövningen av arbetsförmåga är det som framförallt blir dyrt, även om Socialdepartementet medger att det är svårt att räkna på effekten. Socialdemokraterna hävdar att regeringen överdriver kostanden. Utskottet har istället räknat på en kostnad på blygsamma 280 miljoner kronor.

Det är inte säkert att riksdagsledamöterna hinner rösta om sjukförslaget imorgon tisdag. Det är många förslag som ska klubbas under dagen och socialförsäkringsutskottet är långt ner på listan. Troligast är att voteringen skjuts upp till onsdagen.