Precis som organisationen gjort tidigare pekar den på att försäkringen på sätt och vis redan är obligatorisk, eftersom de som inte är medlemmar i någon kassa har möjlighet att få ersättning via grundförsäkringen på max 320 kronor per dag.

Att införa ett betalningstvång så att även till exempel företagare ska betala skulle i sig inte innebära att fler får ersättning än i dag, förklarar SO också. Det är regelverket för ersättningen som gör att så många utestängs från ersättning (60 procent av de arbetslösa).
A-kassornas samorganisation skickar med en uppmaning till den pågående socialförsäkringsutredningen:
– Socialförsäkringsutredningen bör därför överväga förslag som skulle ge fler arbetslösa rätt till arbetslöshetsersättning.