Även om regeringspartierna (M, FP, KD och C) förklarade att de var emot en utredning så väckte förslaget inte särskilt stort motstånd.
– Vi är nöjda med den lagstiftning vi har, men vi kan leva med en utredning. En utredning kanske till och med innebär en förstärkning av den lag vi har, sade Katarina Brännström, moderat ledamot i arbetsmarknadsutskottet, i den debatt som föregick beslutet.

Lex Laval innebär begränsningar för fackföreningar att med hjälp av stridsåtgärder förmå utländska företag stationerade i landet att teckna kollektivavtal. Bakgrunden är den dom i Arbetsdomstolen som kom några efter det att Byggnads satte det lettiska företaget Laval i blockad i samband med ett skolbygge i Vaxholm.
Företaget hade vägrat teckna svenskt kollektivavtal.

Riksdagsmajoriteten beslutade att:
• En ny Lavalutredning tillsätts.
• Att Sverige ratificerar ILO 94, den FN-konvention som säger att det vid offentlig upphandling ska vara möjligt att ställa så kallade sociala krav. (grundläggande arbetsvillkor och antidiskrimineringsklausuler med mera)
• Att Sverige på EU-nivå tar initiativ för att ändra det så kallade utstationeringsdirektivet, de regler som ligger till grund för den svenska Lavallagstiftningen.

De fyra oppositionspartierna skickade också med direktiv för den kommande Lavalutredningen. Utredningen ska ge förslag på hur den så kallade bevisregeln kan ändras. Regeln innebär att stridsåtgärder inte får vidtas om arbetsgivaren kan visa att han tillämpar villkor som motsvarar kollektivavtalen.
Den ska också föreslå hur försäkringsskydd ska kunna krävas för utstationerade arbetstagare.

Vänsterpartiets Josefin Brink fick applåder när hon förklarade varför en ny utredning är nödvändig, Hon anklagade regeringen för att ha gått ett steg längre än vad EU-reglerna kräver i frågan.
– Det finns ett utrymme – det menar jurister från både LO och TCO – att ge ett starkare skydd för utländska arbetare som kommer hit och arbetar, sade hon.
De borgerliga partiernas företrädare gjorde en stor sak av att de röd-gröna fick igenom sina krav med stöd av Sverigedemokraterna. Socialdemokraternas Johan Andersson bemötte kritiken.
– Jag vill bara påminna om att riksdagens utredningstjänst visat att i 95 procent av alla beslut här i Sveriges riksdag så stödjer Sverigedemokraterna alliansen.