Svenskt Näringsliv och LO har presenterat en gemensam rapport, ”Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal”.
Slutsatserna i rapporten är att:
• Facket vill ha turordningsregler för att förhindra godtycke vid uppsägning.
• Turordning efter anställningstid, med hänsyn till att de som är kvar har tillräckliga kvalifikationer, leder i de flesta fall till att företag vid driftsinskränkning inte kan behålla de anställda som arbetsgivaren anser har den bästa kompetensen. Detta gäller särskilt i småföretag.
• Kravet på tillräckliga kvalifikationer kan arbetsgivare och fack oftast enas om när det gäller formella krav på utbildning. Men sällan när det gäller hänsyn till personliga egenskaper som påverkar hur arbetet utförs och klimatet på arbetsplatsen.
• Facket accepterar avsteg från turordningsregler genom avtalsturlistor när det gäller formella krav som räknas som tillräckliga kvalifikationer. I viss utsträckning tar facket också hänsyn till personliga egenskaper.

Den avgörande skillnaden mellan fack och arbetsgivare är hur stor betydelse de personliga egenskaperna ska ha. Enligt LO ökar då risken för godtycke, Svenskt Näringsliv menar att även personliga egenskaper kan bedömas och värderas sakligt.
LO:s avtalssekreterare Per Bardh tycker att det är bra att fack och arbetsgivare har skrivit denna rapport tillsammans. Han menar att om fack och arbetsgivare har samma bild av verkligheten så underlättar det att försöka komma överens om lösningar på det som är problem.
Han vill inte svara på om det finns problem med turordningsreglerna som LO är beredd att lösa.
– Vi måste få tid att diskutera och analysera rapporten först. Kanske jag kan säga något mer om några veckor, säger han.

Vid den presskonferens där rapporten presenterades förklarade Per Bardh att bättre omställningsvillkor, som stöd i form av pengar och hjälp med utbildning samt att söka nytt jobb, eventuellt kan vara en lösning för att ändra turordningsreglerna åt det håll arbetsgivarna vill.
Frågan var uppe för några år sedan i huvudavtalsförhandlingarna. Men dessa förhandlingar avbröts för att LO då inte ville gå med på att turordningsreglerna ska bygga på att de som arbetsgivaren anser som mest kvalificerade i första hand ska få stanna kvar på arbetsplatsen.

Enligt Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd, har rapporten slaktat en del myter om turordningsreglerna.
– Till exempel att arbetsgivare alltid måste betala för att få facket att gå med på avtalsturlistor. Eller att turordning inte är ett problem för att fack och arbetsgivare alltid kommer överens om avtalsturlistor som gör att företagen får behålla de mest kvalificerade medarbetarna, säger han.
Christer Ågren vet ännu inte om rapporten kommer att leda till att turordningsreglerna kommer med i kommande avtalsrörelse.
– Det måste vi nu diskutera med våra uppdragsgivare, svarar han undvikande.

Bland andra finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt har kritiserat Svenskt Näringslivs kampanj mot turordningsreglerna. De båda ministrarna har beskyllt Svenskt Näringsliv för att ha dålig kontakt med verkligheten eftersom turordningsreglerna enligt dem inte är något stort problem för de flesta företag.
Christer Ågren ser lite skadeglad ut när han nu kan hänvisa till rapporten och säga att Svenskt Näringslivs bild av verkligheten visade sig stämma och att även LO skriver under på det.
– Så jag tycker att Borg och Reinfeldt ska läsa rapporten med öppet sinne, säger Christer Ågren.

Om ett par veckor presenteras en liknande rapport om turordningsreglerna. Denna gång i samarbete mellan Svenskt Näringsliv och privattjänstemännens förhandlingsorganisation, PTK.