Kommunalarbetaren har under årens lopp stött på städare hos ISS som fått skriva under ett avtal om tystnadsplikt. Det fick exempelvis städarna göra den första gången ISS tog över i Vilhelmina.
Christer Ekelund betonar att ISS inte vill inskränka meddelarskyddet och att sådana papper inte längre finns.
– Som arbetstagare och anställd hindrar vi inte någon att yttra sig. Utom när det gäller den sekretess kunden har krävt.
Han hänvisar till kollektivavtalet med Kommunal. Där står det att anställda inte ska särbehandlas om de använder sig av rättigheter om yttrandefrihet enligt grundlagen.

Däremot är det endast han och vd som svarar på frågor från pressen som rör företaget och affärsverksamheten.
– Syftet är att skydda ISS affärer.