moderator: Välkomna till chatten med ombudsman Susanne Gällhagen! Susanne står redo bakom tangentbordet för att svara på era frågor.

Hillbillyboy: Varför lägger ni allt krut på lön istället för att ta ta i viktiga frågor som arbetstider och var man börjar och slutar sin arbetsdag? Nu blir jag och mina kollegor tvugna att ha delad tjänst 7 mil från hemorten men det verkar facket inte kunna göra något åt.
Susanne G: Hej Hillbillyboy
Arbetstidsfrågorna diskuterades mycket både i delegationen och i förhandlingarna och vi såg att detta var ett komplext problem som vi måste hitta lösningar på. Det resulterade i att vi ska ha arbetsgrupp tillsammans med arbetsgivaren. Idag och i morgon träffas vår delegation och då ska bland annat de personer som ska ingå i arbetsgruppen utses. Arbetsgruppen kommer således att bestå av personer som arbetar i branschen och vet hur problematiken ser ut i verkligheten
Mvh
Susanne Gällhagen

Förare i 32 år, Göteborg: 808 kr i snitt under två år? Blir det inte 490 kr? Jag bara undrar.
Susanne G: Hej Förare i 32 år, Göteborg
Jag förstår inte din fråga? Men höjningen under dessa två år blir 808 kr. >Pengarna är inte jämt fördelande utan andra året ger en större höjning..

Med vänlig hälsning
Susanne Gällhagen

Kjell T: Har noterat att ob tillägget inte höjs nu heller trotts att vi jobbar mer och mer kvällar och nätter vilket gör oss inom transportbranschen till billiga(lönedumpare) att utnyttja till ob arbetstider. Det jag också noterat är att traktamentena är lika dåliga faktiskt sämre än på 80 talet för oss inom bussavtalet, ett dagtraktamente på 31 kr är skrattretande täcker inte ens en lunch. När man ser på andra avtalsområden i kommunal så blir man bedrövad vi har ett dåligt avtal och inte verkar kommunal vara intresserade heller att ge oss bättre arbetstider heller när det gäller delade arbetspass med mera. Vad vill kommunal med oss inom bussbranschen är det bara medlemsavgiften som man vill ha?
Susanne G: Hej Kjell
Nej det är inte bara era medlemsavgifter vi vill ha. OB ersättningarna höjs samtidigt som löneökningarna med samma procentsats. Tidigare delegationer har velat satsa på lön och inte lägga alla pengar på OB ersättningar, här har man gjort lite olika i olika avtal.

Mvh
Susanne Gällhagen

Håkan: Hur har ni tänkt Susanne? Bara hyran för mig har stigit med 200 kr/månad1/1-11.Jag betalar över 500kronor i månaden till kommunal.Förklara också varvör jag ska fortsätta vara medlem?
Susanne G: Hej Håkan
Vi har fått det alla andra fått på arbetsmarknaden, under perioden så blir ökningen 808 kr. Som du kanske kommer ihåg så var er ökning 2010 betydligt högre än vad den var för övriga på arbetsmarknaden. Utöver detta har vi även fått in skrivelser om arbetsgivaren har för avsikt att provanställa flertalet måste ha förhandla med facket innan.
Du bör fortsätta att vara medlem pga att ensam är man inte stark mot en stor arbetsgivare, du bör även värva fler medlemmar för att vi ska kunna bli ännu starkare så vi har möjlighet att förhandla till oss högre löner än det vi lyckades med denna gång.

Med vänlig hälsning
Susanne Gällhagen

Thomas F: vilka reaktioner har kommit från medlemmar angående det nya avtalet? Vad var den största framgången för medlemmen förutom anställningstryggheten vid entreprenörsbyten?
Susanne G: Hej Tomas
Den största framgången var mycket riktigt den om anställningstryggheten vid entreprenad byten, en annan som uppskattas mycket är vid reduktionen av arbetstiden vid röd dag mitt i veckan så ska man ges en ledig dag.

Med vänlig hälsning
Susanne Gällhagen

Roger Graf: Hej Kommunal skriver att tidigare kunde alla få provanställningar, detta stämmer inte, flera av mina kollegor har inte erbjudits provanställning. Jag ser att fler arbetsgivare anställer tidsbegränsade anställningar t.ex. 3-6 mån. har länge kan arbetsgivaren göra detta? Ersätter detta provanställning? Måste arbetsgivaren ta över personal vid ny trafik? mvh Roger Graf
Susanne G: Hej Roger
Arbetsgivaren kan anställa på tidsbegränsade anställningar i högst två år under en femårs period sedan skall anställningen övergå automatiskt till en tillsvidareanställning.
Tidsbegränsade anställningar ersätter inte provanställning, utan båda anställningsformerna finns.
När det gäller provanställningen så har vissa arbetsgivare som tagit över trafik generellt provanställt alla, även de som jobbat ex 25 år. Det nya i avtalet är att om arbetsgivaren nu har för avsikt att provanställa flertalet måste ha förhandla med facket innan.
Om arbetsgivaren är skyldig att ta över personal beror på om det är en verksamhetsövergång eller inte.
Om all personal, garage ,bussar mm tas över så är det med stor sannolikhet verksamhetsövergång och då ska även personalen tas över.
Om bara körningen tas över så är det med stor sannolikhet inte verksamhetsövergång och personalen tas inte över.
Mellan dessa två ytterligheter så finns det en gräns som avgör.

Med vänlig hälsning
Susanne Gällhagen

Danne: varför kan vi inte få bättre ob. Vad är det som gör det så svårt Det går ju i andra bransher.
Susanne G: Hej Danne!

Vi kan visst få bättre OB men det blir på bekostnad av löneutrymmet och vi har tyckt att lönen är viktigare eftersom det är något som alla har.

Med vänliga hälsningar!
Susanne Gällhagen

Bussdrängen: På vilket sätt har vi stärkt anställningstryggheten i avtalet när det endast krävs en mbl11 och där kan arbetsgivaren tuta och köra efteråt?
Susanne G: Hej! Bussdrängen

Tidigare har arbetsgivaren inte ens behövt MBL förhandla när det gäller provanställningarna. Nu tror vi att vi kan påverka beslutet innan de provanställer. Arbetsgivaren måste nu ha skäl för att just den personen ska provanställas och det går inte att göra det generellt.

Mvh
Susanne Gällhagen

Danne: Många är besvikna. Hur ska ni hantera det. Så att folk inte hoppar av facket, menar jag.
Susanne G: Hej Danne!

Vi vet att det finns en viss besvikelse där ute men i helhet så ger avtalet oss ändå en höjning på 808 kr under persioden. Vi har dessutom arbetsgrupperna om arbetstider och löner som vi hoppas kommer att ge oss något. Dessa arbetsgrupper kommer att vara partgemensamma och från vår sida kommer det att vara personer som arbetar i branschen som är med.

Vi hoppas på att fler går med så att vi blir starkare till nästa avtalsperiod.

Mvh
Susanne

Olle: hur skall vi hantera skillnaderna mellan landsortstrafik och storstadstrafik i framtiden? Mycket är gemensamt men vi har ändå avgörande skillnader i kärnfrågor som tex börja och sluta. Det känns som att vi tappar i styrka då allas krav skall tillgodoses och ställas mot varandra.
Susanne G: Hej Olle!

Vi är medvetna om att det är skillnader mellan landsortstrafik och stadstrafik samt beställningstrafiken. Det är en av de saker som den partgemensamma arbetsgruppen ska titta på och se hur det i framtiden ska kunna gå att lösas.

Börja/ Sluta är fortfarande en prioriterad fråga för oss och vi arbetar vidare med den för att finna en lösning.

Mvh
Susanne

Nisse: När du skriver 808:- i snitt är det fel, snittet över två år är 490:- men år två är det 808:-. Var för kan man inte skriva så som det är. Vi som jobbar lokalt har svårt att förklara för medlemmarna.
Susanne G: Hej!

Det fösta året är det 206 kr och det andra året är det 602 kr det blir för persioden 808 kr.

Mvh
Susanne

Sture: Det känns som att våra frågor för oss 4500 medlemmar i stockholm fått stå tillbaka för resten av landet. Och så var fallet även förra avtalsrörelsen 2008 när man ville ha ner ramtiden till 13,5 timmar. Det känns inte så bra för våra medlemmar.
Susanne G:

Hej!

Avtalet gäller för hela landet och då måste man ta hänsyn till hur det ser ut i hela landet och inte bara i storstäderna. Om det är lokala frågor får man försöka lösa dem genom lokala avtal.
ta kontakt med din sektion för att kolla om det går att göra något.

Mvh
Susanne

moderator: Vår timme har gått! KA tackar läsarna för alla frågor och Susanne för alla svaren.