Framför allt små nystartade städföretag saknar grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket genomför under året en granskning av arbetsmiljön i städföretag. Efter RUT-avdraget har en mängd nya städföretag startats, och om inte arbetsmiljöarbetet förbättras finns det uppenbara risker för att ohälsan bland städarna ökar ytterligare, skriver verket.
De företag som hittills fått besök har fått 1400 anmärkningar. Det handlar om att det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande arbete mot förslitningsskador och säker hantering av kemikalier och smittorisker.

Städpersonal drabbas framför allt av förslitningsskador. De har länge legat högt upp i statistiken över yrkesgrupper med arbetsskador och arbetssjukdomar. Antalet olyckor och tillbud som anmäls till Arbetsmiljöverket från städbranschen har ökat med drygt 200 procent sedan 2005.
–De som gör fint för oss i våra hem och på våra arbetsplatser ska inte betala det med sin hälsa, säger Kent Jansson på Arbetsmiljöverket i en kommentar.