Den fackliga striden på teplantagen i Västra Bengalen i Indien började i augusti 2009. En teplockerska i åttonde månaden fick inte ledigt för sitt havandeskap, trots att rätten finns i lagen. Hon svimmade i hettan på fältet, och arbetsledaren vägrade kalla på ambulans.
Arbetskamraterna protesterade, och det ledde till att ägarna lockoutade de 1000 arbetarna och deras familjer som stod utan försörjning hela hösten.
Åtta arbetare blev avstängda, men efter internationella påtryckningar genom IUL, den globala fackliga federationen för lantarbetare med flera, fick sex av dem sina jobb tillbaks. Våren 2010 blev kvinnans far och ytterligare elva arbetare anklagade för våld och hot, olagliga möten och annat.

Teplockarna är organiserade i PTWU, Progressive Tea Workers Union, som stöds av IUL. Efter många försök har nu IUL i Indien nått en överenskommelse med ägarna som ger facket och tearbetarna upprättelse. Ägarna är ytterst Tata Group som också äger Tetley Tea, världens näst största temärke.
Uppgörelsen innebär i korthet:
– anklagelserna mot både arbetarna och företaget dras tillbaka
– lön till arbetarna som drabbades av den andra lockouten som pågick i tre månader
– kompensation till de avskedade arbetarna och jobb till deras familjemedlemmar
– ett kontant belopp till den gravida kvinnan
– fack och arbetsgivare på plantagen ska mötas för att hitta sätt att åtgärda missförhållanden och informera om de rättigheter blivande mödrar har

Uppgörelsen betecknas som ett genombrott i branschen, ett steg bort från feodala tänkesätt. IUL:s generalsekreterare Ron Oswald säger i en kommentar att det var beslutsamheten och uthålligheten hos tearbetarna på Nowera Nuddy som ledde till framgången. Han tackade också för allt stöd internationellt i form av olika aktioner och e-postbrev till företaget, det påverkade också utvecklingen.