– De som jobbar måste kunna ha sina barn på förskolan eller fritids utan problem och utan att skämmas. Men tyvärr känner hälften av föräldrarna en press att inte ha sina barn i omsorgen under sommaren och en femtedel har inte ens fått ett erbjudande om alternativ när deras förskola eller fritids håller stängt, säger Kommunals Annelie Nordström i en kommentar till Kommunals undersökning, där 1 000 föräldrar har tillfrågats.

Kommunals jämställdhetspolitiska utredare Ulrika Lorentzi, som är rapportens författare, säger:
– En orsak till att förskolorna inte erbjuder alternativ kan vara att man vill tjäna pengar. Vi kan också se att de privata förskolorna är sämre på att erbjuda sommaralternativ, det kan bero på att de är sämre på att samordna med andra förskolor.

Som det är idag är fyra av fem förskolor stängda under sommaren, oftast cirka fyra veckor.
Kommunal kräver bland annat att föräldrarna under sommaren ska erbjudas barnomsorg i en annan verksamhet som den ordinarie omsorgen samarbetar med kontinuerligt. Man kräver också att förskola och fritidshem ska erbjudas till barn vars föräldrar får försörjningsstöd, alltså socialbidrag.

Så säger lagen:

• Kommuner är skyldiga att erbjuda barnomsorg på sommaren.
• Det är tillåtet att erbjuda alternativ sommaromsorg.
• Lagen kräver att kommunen tar hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet, till exempel genom att barnen känner någon i personalen och att miljön inte är helt obekant.