Viveca Stenvall har varit med om att skolan haft tre städare. Men det var för länge sedan. Sedan blev det två städare. Nu är det en städare plus en annan som städar 3 timmar.
Viveca Stenvall frågade en av städarna häromveckan om hon inte skulle torka bänkarna i en skolsal.
– Hon sa att hon skulle ta dem om hon hann. Allt ska städas på kortare tid.
Conny Hellsten har haft diskussioner om brister i städningen då och då med Riksbyggen, som anlitar ISS.
– Det kan vem som helst räkna ut att det blir skillnad med färre städare, säger han. Han hade helst sett att skolan kunnat anställa egna städare.

På frågan om det är försvarbart att städarna fått sina arbetstider minskade så mycket svarar Ulf Halvarsson, representant för Riksbyggen:
– Bemanningen svarar ISS för. Du får fråga dem om det. Det görs uppföljningar av kvalitén och det flyter på bra.
ISS i sin tur säger att det är nya arbetsområden och ny arbetsorganisation som gjort att arbetstiderna minskat.

KA intervjuade år 2008 oppositionsrådet Åke Nilsson (s). Han var då självkritisk till att kommunen år 2005, som då var S-styrd, lagt ut städningen på entreprenad. Han sa:
– Vi hade inte alls tänkt oss att Riksbyggen skulle anlita en entreprenör och att städarna skulle få gå ner i lön. Vi borde ha krävt att städarna fått behålla sina villkor.
När den senaste upphandlingen skedde år 2010 var det Alliansen som styrde.

Maria Kristoffersson, tidigare kommunalråd (C) säger att det handlar om att effektivisera och hitta nya lösningar, att kommunens ekonomi är katastrofal.
– Vi måste spara varenda krona.
Hon hade inte tänkt sig att personalen skulle drabbas.
–  Fast arbetsmiljön svarar ISS för, inte vi.
Hon hänvisar till att verksamheten kommer att utvärderas.
På Kommunals sektion tycker ordföranden Anette Abramsson att det hade varit bäst om städningen fått vara kvar i egen regi.
– Absolut. Det hade betytt större trygghet för de anställda.

KA har hela dagen försökt att få en kommentar från det nuvarande kommunalrådet Åke Nilsson (S) men han svarar inte.