Välfärdsutvecklingsrådet ska komma med förslag för att utveckla välfärden och består av både fackliga organisationer men framförallt representanter för näringslivet. På onsdag presenteras rådets första rapport. Där föreslås en rad förslag för att privata vårdföretag ska få lika villkor som offentlig verksamhet. Bland annat måste Socialstyrelsen bli snabbare på att ge tillstånd till privata utförare.

Rådet vill också att det ska vara staten, till exempel Socialstyrelsen, som ger tillstånd åt privata företag att ge vård, inte som idag kommunerna. I rapporten liknas systemet med skolans område där Skolverket ger tillstånd till friskolor.
Det är inte rimligt, menar rådet, att kommunerna ska granska privata utförare samtidigt som de bedriver en egen konkurrerande verksamhet.
– Man går bakvägen och undergräver det kommunala självstyret, säger en mycket kritisk Annelie Nordström.
Hon tror att det kommer minska medborgarnas inflytande över hur skattepengar används och försämra de gamlas medbestämmande.
– Det blir inte lika känsligt om medborgarna klagar, trycket blir inte lika stort på kommunpolitikerna.

Rapporten visar att rådets fokus enbart ligger på att främja privata företagares intressen, menar Kommunal. Förslag på hur de dåliga arbetsvillkoren i vården ska förbättras, saknas.
– Jag har försökt, men de har bara artigt lyssnat och gått vidare. Jag får överväga om det här är något jag ska lägga min tid på, säger Annelie Nordström.
Finns det inget behov av att offentlig och privat vård kan konkurrera på lika villkor?
– Konkurrensneutralitet är väl okej, men vi tycker inte att det är ett stort problem. En kommun och ett privatföretag har inte heller samma uppdrag.
Rådet föreslår också att även kommuner ska kunna bli av med sitt tillstånd att bedriva vård, om de inte lever upp till de gemensamma kraven.

På Vårdförbundet, som också sitter med i rådet tror man tvärtom att förslagen kan ge en större nationell enhetlighet och en förbättrad vårdkvalitet.
– Det kan förbättra kvalitetsstyrningen och vi tycker att det är bra med mer konkurrensneutrala villkor, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets tidigare ordförande och ledamot i rådet.
Hon är inte heller är orolig för att kommunerna tappar sitt självbestämmande. Det är helt enkelt inte politiskt troligt att förslaget skulle genomföras på det sättet, tror Eklund.
– Det är inget större hot som jag ser det.

Välfärdsutvecklingsrådet bildades i maj 2010 och ska slutföra sitt arbete till december 2012. Syftet med rådet är att ge regeringen stöd i välfärdsfrågor. Fokus ska ligga på ”att förbättra förutsättningarna för valfrihet, entreprenörskap och innovativt företagande för att uppnå ökat inflytande för medborgarna”, men också ”ökad kvalitet samt fortsatt utveckling av vård- och omsorgssektorn”.
Ordförande är Svenskt näringslivs tidigare ordförande, Signhild Arnegård Hansen.