– Det konfliktrelaterade sexuella våldet har kallats historiens största tystnad. Det är hög tid att bryta den tystnaden. Våldtäkter och andra typer av sexuellt våld i krig och konflikter är det enda brottet mot mänskliga rättigheter som rutinmässigt ignorerats. Jag menar att det främsta sättet att ändra på detta är att få slut på den nästan totala straffrihet som traditionellt varit legio för den här typen av brott. Därför måste vi fokusera på att få förövarna åtalade, dömda och bakom lås och bom.

Vilka brott kan Mladic ställas till svars för, när det gäller sexuellt våld?
– Enligt det tillägg som den Internationella krigsförbrytartribunalen gjorde 2002 till åtalet mot Mladic, så ingår fem referenser till sexuellt våld, däribland står han åtalad för att ha utsatt icke-serbiska invånare för sexuellt våld eller utnyttande.

I vilken omfattning begicks det våldtäktsbrott under Balkankrigen?
– Som i alla fall som rör sexuellt våld är mörkertalet enormt. Det gäller också Balkankrigen på 1990-talet. Detta beror på flera faktorer, bland annat att offren är rädda för att anmäla brottet, att det medför stigmatisering att ha utsatts för våldtäkt, eller att man tror att en anmälan inte kommer att leda till något. Bara i Bosnien och Hercegovina uppskattar man att mellan 20 000 och 50 000 personer, huvudsakligen kvinnor, utsattes för sexuellt våld. Hittills har färre än 30 av dessa lett till fällande dom i domstol – mer än 15 år efter att kriget tog slut.

Var inte moståndarsidan också skyldiga till dessa brott?
– Förövare finns dessvärre i samtliga etniska grupper.

Vilken konflikt jobbar du annars hårdast med idag?
– Även om mitt mandat är att bevaka och arbeta för att förhindra konfliktrelaterat sexuellt våld i hela världen menar jag att vi för att vi ska kunna engagera oss mer långsiktigt och på djupet måste välja en handfull länder att fokusera särskilt på. Därför har mitt team och jag valt sju fokusländer; ett av dessa är just Bosnien och Hercegovina. Fem av fokusländerna ligger i Afrika (Centralafrikanska republiken, Elfenbenskusten, Kongo-Kinshasa, Liberia och Sudan), och utöver Bosnien har vi som land utanför Afrika valt Colombia.

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att våldtäkter är så vanliga i krig?
– Det korta svaret är att det tyvärr är ett billigt, effektivt och tyst vapen som inte bara utsätter den enskilda individen för ett trauma utan också innebär långtgående konsekvenser för hela samhällen i generationer framåt.