SVAR: Arbetsgivaren har möjlighet att omplacera anställda när samarbetet inte fungerar. Det måste då finnas sakliga skäl för en sådan omplacering, skäl som arbetsgivaren måste kunna presentera. Vid omplacering mot en medlems vilja ska facket meddelas i god tid för att kunna agera och utlysa förhandling.
Om en anställd vill protestera mot en osaklig omplacering kan facket hjälpa till så att fallet prövas i arbetsdomstol. Man bör i så fall vända sig till fackets regionkontor. Om facket väljer att inte driva ärendet i Arbetsdomstolen kan man själv med hjälp av en jurist få saken bedömd i tingsrätt. Men det kostar en hel del pengar och om man förlorar får man också betala kostnaderna för motståndarens utgifter. Observera, att hemförsäkringens rättsskydd inte gäller för arbetstvister. Man måste också räkna med att det blir närmast omöjligt att jobba kvar om man väljer att ta rättslig strid mot sin arbetsgivare.
Om gruppen har problem är det en arbetsmiljöfråga som skyddsombudet ska påtala till arbetsgivaren och/eller anmäla till Arbets­miljöverket. Orsakerna till problemen ska då utredas och åtgärdas. Företagshälsovården brukar vara en bra resurs.