SVAR: Tillsammans med arbetsgivaren har du kommit överens om en anställning under en viss bestämd period. Därför kan det uppfattas som ett avtalsbrott om du vill avsluta anställningen i förtid och du riskerar att få ersätta den skada du orsakar. De flesta av kollektivavtalen förbundet tecknar innehåller ett reglerat tak för ersättningen. Men det finns också kollektivavtal, som ger arbetstagare möjlighet att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid.
Du ska naturligtvis prata med din nuvarande arbetsgivare och undersöka möjligheten att få avsluta anställningen tidigare.