Inom många andra LO-yrken är det vanligt att personal hyrs in från bemanningsföretag. Nu har Örebro kommun slagit in på samma väg. Förra hösten slutade kommunen ringa in timvikarier till barnomsorgen. I stället ska vikarier hyras in från bemanningsföretaget Pelmatic. Och det har förändrat en hel del för barnskötarna.
– Som kommunanställd har man betydligt högre lön, säger en barnskötare.
Men det beror på. En timvikarie i kommunen utan jobb får inte lön. Den som är anställd i ett bemanningsföretag får garantilön de dagar som den inte är bokad. Garantilönen är 90 procent av den genomsnittliga lönen de tre senaste månaderna.
 
Enligt LO blir det oftast problem med just lönen. I Örebro är problemen flera.
En sak som man är oense om är hur många timmar som är heltid. Enligt bemanningsavtalet är det 174 timmar, enligt avtalet med Sveriges Kommuner och Lands-ting, SKL, är det 165 timmar.
Det betyder att den som hyrs in för ett heltidsvikariat på 165 timmar inte kommer upp i 174. Skillnaden blir nio timmar, jobbar man inte extra timmar får man garantilönen på 90 procent för de timmarna. Att hitta extra timmar kan vara svårt om man redan har ett heltidsschema.

Men enligt bemanningsavtalet ska arbetsplatsens avtal (alltså SKL:s avtal) gälla när Pelmatics barnskötare är på förskolan.
– Är man fullt utbokad på 165 timmar anser vi att man ska ha full månadslön, om inte annat snittet på arbetsplatsen, säger Clas Hellsing, ombudsman Kommunal Örebro.
Pelmatic ser saken på ett annat sätt:
– Nej vi går på bemanningsavtalet, vi betalar för faktiska timmar som arbetas. Det blir timlönen gånger de faktiska timmar som de jobbat. När vi satte lönen utgick vi ifrån vad Örebro kommun betalat till sina vikarier, säger Cecilia Neirup, Pelmatic.

Avtalet med bemanningsföretagen är gemensamt för 14 LO-förbund. Enligt LO:s Håkan Löfgren ska bemanningsföretaget följa villkoren som gäller på arbetsplatsen när de inhyrda är där. Allt annat ser han som avtalsbrott.
Kommunal har upptäckt att det finns andra skäl som gör det svårt att komma upp i heltid. Ett är att många förskolor sparar när de tar in vikarier, därför bokas inte vikarier för hela dagar.
Flera barnskötare KA talat med tycker också att de har fel lön. I bemanningsavtalet finns fyra löneklasser.
På LO betonar Håkan Löfgren att det är viktigt att placeras i rätt löneklass. Skälet är att det inte ska bli billigare att hyra in personal jämfört med att anställa. Den som har utbildning ska ligga i de övre löneklasserna och ha runt 19 000 kronor i månaden.

Barnskötarna tycker att de blivit för lågt placerade. Enligt Kommunal har de flesta fått drygt 17?700 kronor. Lägsta lönen i Örebro kommun är 17 200 kronor för utbildade barnskötare.

Skillnaden mellan bemanningsföretag och kommunanställda inom förskolan.
Illustration: Ann-Sofi Marminge

Anställda på Pelmatic
(avtalet för bemanningsföretag)
Anställda i Örebro kommun
(avtalet med SKL och lokalt avtal)
• Heltid: 174 timmar per månad. • Heltid: 165 timmar per månad.
• Lägsta lön: 17 153 kronor per månad. Är man inte bokad får man 90 procent. Den tid man är på arbetsplatsen gäller SKL:s avtal. • Lägsta lön: 17 200 kronor per månad för utbildad barnskötare, 16 100 för outbildad.
• Semester: enligt lagen, 25 dagar.
Semesterlönen ska tjänas in.
• Semester: enligt avtal, 25 dagar tom 39 år,
31 dagar from 40 år, 32 dagar from 50 år.
Semester kan tas ut samma kalenderår
som man tjänar in den.
• Friskvård: inte nu. • Friskvård: kuponger för 1000 kronor.
• Utbildning: diskuteras. • Utbildning/planering: 5 dagar per år.
• Arbetskläder: diskuteras. • Arbetskläder: på de flesta förskolor.
Ex på schema för Pelmaticsanställd:
Måndag:
8.00-16.30_förskola_1
Tisdag:
9.00-14.00 förskola 2
Onsdag:
9.30-15.30 förskola 2
Torsdag:
8.30-15.30 förskola 3
Fredag:
8.30-16.30 förskola 1

(S:a 32,5 tim)
Ex på schema för kommunanställd:
Måndag:
6.30-17.30 förskola 1
Tisdag:
9.00-17.00 förskola 1
Onsdag:
8.00-16.00 förskola 1
Torsdag:
7.30-15.30 förskola 1
Fredag:
8.30-16.30 förskola 1

(S:a 40 tim)


3 FRÅGOR TILL BRITT-INGER KAJNÄS,
arbetslivschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


1 Hur ser SKL på att bemanningsföretag står för personalförsörjningen?

– Det är i ganska liten utsträckning som man använder sig av bemanningsföretag. Ofta har det handlat om nyckelpersoner eller specialistläkare. Det råder inget tvivel om att det bästa för verksamheten är kontinuitet och anställd personal. Grundinställningen är att kontinuiteten har stor betydelse för kvaliteten. Det är svårt uppnå kontinuitet med enbart bemanningsföretag.

2 Hur påverkas arbetsmiljön av att vikarier från ett bemanningsföretag tas in?
– Har man en stor genomströmning jobbar man kanske inte med den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Har man en låg genom-
strömning kan många vara delaktiga. En stor genomströmning kan göra det svårt med teamutveckling. Det kan absolut påverka arbetsmiljön, men jag vill inte dra det så långt till att det blir ett arbetsmiljöproblem.

3 Är bemanningsföretagen framtiden i stället för egna anställda?
– Jag har väldigt svårt att se det. Vår uppfattning är ändå att man behöver kontinuitet, därför har jag väldigt svårt att se att det skulle kunna utvecklas i den riktningen.

Bemanning i Örebro

Örebro kommun överlät ansvaret för vikariat i barnomsorgen som är kortare än tre månader på bemanningsföretaget den första september i fjol. Avtalet gäller 18 månader med möjlighet till förlängning i totalt två år.
Företaget uppger på sin webbplats att cirka 295 barnskötare är anställda. Om uppgifterna stämmer kan inte företaget bekräfta. Men uppger att 80 barnskötare har tillsvidare anställning och 81 har viss tidsanställning. Dessutom har pensionärer och studenter behovsanställningar.