SVAR: Tanken med en OSA-anställning är att stärka arbetstagarens chanser att få ett reguljärt arbete, vilket förutsätter att möjligheterna att lämna anställningen prövas och följs upp regelbundet. Men vi vet också att det finns de som jobbat väldigt länge på en OSA-anställning. Du bör kontakta Arbetsförmedlingen, så att en handläggare och din arbetsgivare diskuterar om bästa sättet att tillgodose dina önskemål.