SVAR: Din fråga kan betyda olika saker och svaret beror också på vilket avtal som finns på arbetsplatsen. Men du har företrädesrätt till återanställning när du varit anställd hos samma arbetsgivare i 12 månader under tre år. Den rätten kan gälla en tillsvidareanställning eller ett vikariat. Om du varit anställd hos samma arbetsgivare i två år under en ­fem­årsperiod har du rätt att få din anställning konverterad till en tillsvidareanställning. Detta ska ske automatiskt, det vill säga du behöver i det läget inte söka någon tjänst för att få en tillsvidareanställning. Ta kontakt med din sektion, så de kan hjälpa dig få klarhet i vad som gäller för dig.