Men Miljöpartiets Gunvor G Ericson har lite hopp om att få till en bred överenskommelse.
– Tyvärr så är moderaterna inte så pigga på att enas, men det är upp till bevis för Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna nu att visa hur de vill se på sjukförsäkringen.
Både LO och TCO gick igår ut och uppmanade regeringen att ”ta den utsträckta handen” och välkomna förslagen som ”en temporär lösning” i väntan på resultatet av den parlamentariska sjukförsäkringsutredningen.

Oppositionen har i flera frågor vunnit över regeringen genom så kallade utskottsinitiativ i riksdagen. Men det betyder inte att det blir som de rödgröna vill. Resultatet blir som bäst en uppmaning till regeringen att återkomma med ett förslag. Det är det som kan ske när socialförsäkringsutskottet sammanträder imorgon torsdag.
Men än så länge har Sverigedemokraterna inte visat sig positiva till de rödgrönas sjukförslag, vilket krävs för att få en majoritet.
– Jag hoppas att allianspartiernas ledamöter kan skilja på rollen som riksdagsledamot och medlem i ett regeringsparti. Det instrument vi har i riksdagen är att ge regeringen i uppdrag att återkomma i de här frågorna i höstens budgetproposition, säger Gunvor G Ericson.

Oppositionen föreslår att:
1.
Utförsäkrade som förs över till Arbetsförmedlingen ska få behålla sin sjukpenning så länge de saknar arbetsförmåga.
2. Prövningen av arbetsförmågan mot en reguljär arbetsmarknad efter 180 dagar ska tas bort.
3. De som haft tidsbegränsad sjukersättning och visat sig för sjuka för att klara aktiviteter hos Arbetsförmedlingen, ska återförsäkras och få samma ersättning som man haft tidigare. Många i den här gruppen saknar sjukpenningsgrundande inkomst och är ”nollklassade” och får idag söka socialbidrag.

Regeringen har föreslagit en ny typ av ersättning ”sjukpenning i särskilda fall”. Men det betyder en ersättning i nivå med arbetslivsintroduktionens 223 kronor om dagen. Den här gruppen ska också erbjudas ett behovsprövat bostadsbidrag, enligt regeringen.

Tycker Miljöpartiet att man aldrig ska kunna bli nollklassad?
– Det är mer en fråga om hur lång karenstid man ska ha innan man har rätt till ersättning. Det måste finnas någon typ av grundersättning, även för de som till exempel blir sjuka efter en högskoleutbildning men aldrig har jobbat, säger Gunvor G Ericson.

Socialförsäkringsutskottet sammanträder torsdag 9/6 klockan 10.