Mindre barngrupper i förskolan skulle minska spridningen av resistenta pneumokockbakterier i hela samhället.
Mängden pneumokocker skulle minska med 80 procent om barngrupperna var så stora som de var 1985, alltså 13,4 barn per grupp.
Det visar en avhandling från Hög­skolan i Skövde.