– I en förskola funkar det jättebra med 15 barn, i en annan  kanske det inte funkar bra med 12 barn, säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.
I statistiken räknar Skolverket grupper med fler än 21 barn som stora. I Skol­verkets Allmänna råd nämns siffran 15 barn per grupp, men inte som en gräns, utan som ett riktmärke att förhålla sig till.
Anledningen är att det är så många andra faktorer som spelar in. Personalens kompetens, lokalerna och personaltätheten påverkar. Hur gamla barnen är och vilka språkkunskaper de har spelar också stor roll.
– Det får inte vara för liten barngrupp heller. Förskolan är ju tänkt som en gruppverksamhet, säger Carina Hall.

Allt fler stora barngrupper

Andel av grupperna i förskolan som har fler än 21 barn:

2003: 15%
2010: 18%

Andel av småbarnsgrupperna i förskolan (0-3 år) som har fler än 17 barn:

2003: 8%
2010: 15%