Hon menar inte att stora barn­-grupper orsakar funktionshinder. Men det kan vara den faktor som får ett redan känsligt barn att ”trilla över gränsen”.
– Det vi vet är att det är de känsligaste barnen som far mest illa, säger Karin Liljesson Tor­pa­die.

Före tre års ålder är hjärnan mycket formbar. I den åldern läggs grunden för förmågan att kommunicera och koncentrera sig. Om den här utvecklingen blir störd kan barnet få svårare att ta till sig kunskap och hantera käns­lor livet ut.
Stress kan störa den här utvecklingen. Och i stora barngrupp­er finns mycket som stressar. Barnen utsätts för många intryck och har många relationer att hålla reda på.
Därför är det i regel bättre att minska en barngrupps storlek, än att ha mer personal. En vuxen till i gruppen betyder ytterligare en relation att hålla reda på.

Små barn behöver mycket trygghet. De kan inte hålla kvar trygghetskänslan i minnet som de större barnen kan, så de måste ha påfyllning hela tiden.
– En trygg relation i hemmet räcker inte. Man måste flytta över den till personalen, säger Karin Liljesson Torpadie.
Om man får för lite trygghet i den här åldern, kan man få svårt att hantera relationer senare i livet.
Stora barngrupper kan också störa barnens språkliga utveckling. Även här är det viktigast för de minsta barnen – de som är för små för att tala om vad de behöver. De är beroende av att personalen hinner uppmärksamma kroppsspråk och subtila signaler.  
Barnen kan reagera helt olika på bristande uppmärksamhet, berättar Karin Liljesson Tor­pa­die.
– En del blir stökiga och bråkiga. Andra blir tysta – de slutar försöka och drar sig tillbaka.
Samma sak gäller lek och sam­-arbete. Vissa barn behöver lära sig hur man tar sig in i en lek, de är beroende av att vuxna visar hur man gör. Annars kommer vissa att lära sig att bråka sig in – medan andra helt slutar försöka.

Karin Liljesson Torpadie påpekar också att stora barngrupper påverkar personalen negativt. Till att börja med tär stressen på personalens ork. I längden leder detta till sjukskrivningar och hög personalomsättning.
– Även det här är särskilt allvarligt för de yngsta, som drabbas hårdare av bristande kontinuitet i relationerna.

ID: Karin Liljesson Torpadie

Karin Liljesson TorpadieYrke: Psykolog i förskola och skola i Härryda kommun. Har också enskild firma, där hon arbetar med föräldrarådgivning och utbildning i förskolan.

I somras varnade hon och 22 andra skolpsykologer för utvecklingen mot allt större barngrupper, i ett upprop i tidningen Göteborgs-Posten.

Allt fler stora barngrupper

Andel av grupperna i förskolan som har fler än 21 barn:

2003: 15%
2010: 18%

Andel av småbarnsgrupperna i förskolan (0-3 år) som har fler än 17 barn:

2003: 8%
2010: 15%