– Det är svårt att föreställa sig, att behöva vara rädd för att bli mördad när man varit på ett fackmöte, sade Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande, när den årliga rapporten ”Kränkningar av fackliga rättigheter” presenterades på onsdagen (den 8 juni).

Enligt rapporten, som sammanställs av IFS, Internationella fackliga samorganisationen, minskade faktiskt antalet mord på fackligt aktiva förra året. Men sammantaget ökar kränkningarna av fackliga rättigheter, enligt IFS.  Förutom mord handlar det om hot, gripanden, avskedanden, lagar som förbjuder facklig verksamhet.
– Men detta kan vara toppen av ett isberg. Sannolikt rapporters bara en bråkdel av kränkningarna till IFS, sade TCO-ordföranden Eva Nordmark.
Vad gäller mord på fackligt aktiva är situationen värst i Latinamerika, där Colombia (49) och Guatemala (10) står för över hälften av de rapporterade fallen.

Även industriländer, som USA, finns med i rapporten. Men de antifackliga åtgärderna där har inte haft avsedd effekt, enligt LO:s Ulla Lindqvist, som vittnade om ökad facklig aktivitet i USA.
I år sätter IFS särskilt fokus på utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Inbjuden gäst var Mustapha Tlili, från IFS Mellanösternkontor i Jordaniens huvudstad Amman. Han berättade om framgångar i Tunisien och svårigheter i Egypten. Exempelvis finns kvinnor nästan inte alls med i ledningarna för de nya oberoende fackföreningarna, trots kvinnornas framskjutna position under revolutionen.
– De gamla uppfattningarna om kvinnor är fortfarande starka. Men jag är optimist. Med ökad demokrati kommer de krafterna att bli svagare och svagare, sade Mustapha Tlili.

Särskilt svår är situationen för de offentliganställdas fackliga rättigheter på många håll i världen. I till exempel Sydkorea har nya lagar under 2010 gjort det i princip omöjligt för offentliganställda att strejka. Rätten till kollektiva förhandlingar har också inskränkts.