– Vår bedömning är att regeringen passade på att inskränka löntagarnas rättigheter mer än nödvändigt när Lavaldomen kom, mer än vad EU-reglerna kräver, säger Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Ylva Johansson.
Senast den 1 september 2012 ska ett utredningsresultat presenteras, enligt det så kallade tillkännagivande för regeringen som en majoritet i arbetsmarknadsutskottet beslutat om.

Den så kallade Lex Laval innebär begränsningar för fackföreningar att med hjälp av stridsåtgärder förmå utländska företag stationerade i landet att teckna kollektivavtal. Bakgrunden är den dom i Arbetsdomstolen som kom några efter det att Byggnads satte det lettiska företaget Laval i blockad i samband med ett skolbygge i Vaxholm. Företaget hade vägrat teckna svenskt kollektivavtal.
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) vägrar kommentera oppositionens krav om en ny utredning, hon svarar bara på frågor i ärendet skriftligt.

Men Katarina Brännström, M-ledamot i utskottet, säger att Moderaterna välkomnar en ny utredning.
– Det kan vara bra att utreda och se om saker och ting har förändrats, säger hon.
Dessutom ser hon det som en halv seger eftersom Socialdemokraterna i sitt ursprungsförslag krävde att Lex Laval rivs upp.
Däremot tror hon inte att en ny utredning skulle påverka lagen särskilt mycket.
– Det finns EU-regler som står över svenska lagar. Jag har svårt att se att vi skulle kunna gå så mycket längre, säger Katarina Brännström.

Ylva Johansson anser att utskottets förslag är mer långtgående än vad hennes parti krävde från början.
– Vi talar om för regeringen vad man ska göra i utredningen. Vi har styrt det här ganska mycket. Det är ett starkt tillkännagivande.
Men går det verkligen att förändra något? Är det inte bara ett spel för gallerierna?
– Nej det här är ett mycket konkret förslag, säger Ylva Johansson.
Det är slående ofta som ni och Sverigedemokraternas tycker lika i arbetsmarknadsutskottet, hur känns det?
– Nej. SD röstar nio gånger av tio med de borgerliga i arbetsmarknadsutskottet. Däremot har vi fått stöd i några för oss viktiga profilfrågor. Och vi är förstås glada för om vi kan påverka utvecklingen.

Arbetsmarknadsutskottets förslag ska debatteras i riksdagen den 15 juni och beslut fattas troligen dagen efter.
Enligt förslaget ska:
• Den nya Lavalutredningen ge förslag på hur den så kallade bevisregeln kan ändras. Regeln innebär att stridsåtgärder inte får vidtas om arbetsgivaren kan visa att han tillämpar villkor som motsvarar kollektivavtalen.
• Den ska också föreslå hur försäkringsskydd ska kunna krävas för utstationerade arbetstagare.

Förutom en ny Lavalutredning kräver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att det tas initiativ på EU-nivå för att ändra det så kallade utstationeringsdirektivet, de regler som ligger till grund för den svenska lagen.
De fyra partierna kräver också att regeringen ratificerar ILO-94. Det är en FN-konvention som säger att det vid offentlig upphandling ska vara möjligt att ställa så kallade sociala krav, det vill säga att grundläggande arbetsmiljövillkor kan ställas och till exempel antidiskrimineringsklausuler kan finnas med i kontrakten.