– Grundnivån i föräldraförsäkringen är 180 kronor per dag och det är ju omöjligt för en ensamstående förälder att leva på den summan, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin i ett pressmeddelande.

Rädda Barnen har studerat effekterna av den ekonomiska familjepolitiken sedan år 1998. Studien visar att politiken gör allt mindre för att jämna ut skillnaderna mellan fattiga och rika.
Den här förändringen började redan 2003, visar rapporten. Det betyder att både vänster- och högerregeringar har fört politiken i samma riktning.
De viktigaste förmånerna för fattiga familjer är barnbidragen, föräldraförsäkringen, bostadsbidraget och underhållsstödet. Alla dessa har förändrats i samma riktning, det vill säga de har fått allt mindre betydelse för att minska barnfattigdomen.
Resultatet är att andelen fattiga familjer har ökat från 8-9 procent för tio år sedan, till 15 procent år 2009. Siffran anger den relativa fattigdomen, det vill säga familjer som tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet.

De åtgärder som skulle betyda mest för fattiga familjer idag är att förbättra underhållsstödet och höja golvet i föräldraförsäkringen. Under de senaste tio åren är det allt fler föräldrar som bara fått miniminivån 180 kronor om dagen. De har inte haft möjlighet att kvalificera sig för högre ersättning.
En höjning av golvet i föräldraförsäkringen skulle vara ett effektivt sätt att förbättra för dem som har det sämst ställt, och färre skulle behöva bostadsbidrag och försörjningsstöd, anser Rädda Barnen.