Alla boende på Persikan, som ägs av det privata vårdbolaget Kavat Vård, är iranier. På väggen i det gemensamma vardagsrummet hänger den iranska flaggan och tv:n visar en persisk musikkanal.
– Jag kom till Sverige för att mina barn flyttade hit, berättar Ashraf Kashefi som har bott i Sverige i över 20 år, men har svårt att prata svenska.  

Ännu är det inget stort problem med boende som bär på trauman. De flesta är anhörig- eller arbetskraftsinvandrare.
– Vi hade en kvinna som var jättesvår att hantera och vi förstod senare att hennes två söner avrättats av regimen. Vi tog hjälp av en psykolog, men nu har hon flyttat hem till sin dotter i Iran, berättar sjuksköterskan Simin Roodechi.
Hon tror att det kommer att se annorlunda ut i framtiden.
– Krigsbarnen som flydde efter revolutionen är i medelåldern nu. Jag känner flera som fortfarande har svårt till exempel med att gå ut när det är
mörkt. De utsattes för våldtäkter och tortyr.

7 råd till vården

1 Var medveten om att tidigare trauma kan återkomma med enorm styrka när man blir äldre och mer sårbar.
2 Lär dig de vanligaste reaktionerna på PTSD.
3 Lyssna och lugna och återför till här och nu.
4 Gå inte in med följdfrågor utan att veta vad du vill med dessa.
5 Försök att skapa så klara rutiner som möjligt, som skapar trygghet.
6 Ha en kontinuitet i personalen och utse gärna en kontaktperson.
7 Tänk på att familjebegreppet är mer utvidgat i många andra kulturer än den svenska. Avlägsna släktingar kan vara lika nära anhöriga.

Källa: Röda Korset

Vad är PTSD?

Den drabbade har hela tiden ångest även långt efter den traumatiska händelsen.
Posttraumatisk stress ger både känslomässiga och fysiska reaktioner. Lukt- och hörselintryck kan utlösa tankar och minnen och personen kan få flashbacks så att de återupplever det hemska. Vanliga symptom är sömnsvårigheter, mardrömmar, problem med närminnet och lätt till irritation. Ofta medför det ångest och depression.

Få invandrare vårdas

De äldre invandrare som lever i Sverige idag använder i lägre grad än svenskar den statliga äldreomsorgen. Enligt Socialstyrelsen beror det delvis på att vården inte är lika tillgänglig för dem. De kan ha svårt att orientera sig för att få hjälp och föredrar ofta en anhöriganställning på grund av språksvårigheter.
Gruppen har generellt sämre hälsa än svenskfödda pensionärer, men har i gengäld bättre sociala nätverk och kontakt med sin familj. De flesta som idag är pensionärer är arbetskraftsinvandrare och har en sämre hälsa delvis för att de arbetat mycket hårt.

Källa: Socialstyrelsen