I flera år har arbetsskadorna minskat i de flesta branscher. Men förra året vände utvecklingen, och arbetsskadorna blev fler.
För bland annat handeln och industrin beror ökningen till stor del på konjunkturen. Under åren av ekonomisk kris gick dessa branscher på lågvarv. Färre arbetade timmar betyder också färre skador. Ökningen 2010 skulle alltså vara en återgång till tidigare nivåer och bero på att ekonomin är bättre och de anställda jobbar mer.

Men för den offentliga sektorn finns inte det här sambandet. Antalet arbetade timmar har varit ganska konstant, ändå ökar skadorna för andra året i rad. Mellan 2009 och 2010 ökade skadorna i branschen omsorg och sociala tjänster med åtta procent.

I maj fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att göra en särskild satsning på kvinnors arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket fick sammanlagt 20,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget, som ska vara klart 2014.
En del av satsningen är fler inspektioner. De senaste åren har man gjort i genomsnitt 2000 arbetsplatsbesök i branschen omsorg och sociala tjänster. Extrapengarna kommer att räcka till ungefär 1000 besök till. Fokus ska ligga på förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning.

Men det finns förstås flera andra orsaker till arbetsskador, som hot och våld och psykosociala arbetsmiljöproblem.
Den orsak som ökade mest senaste året var fallolyckor. Arbetsmiljöverket tror att den ökningen i första hand beror på de snörika vintrarna – bland annat hemtjänstpersonal som halkar på väg mellan olika brukare.