Kommunals regionala skyddsombud Christer Sernemyr frågade Datainspektionen, DI, vad den anser om kameraövervakningen vid Bergkvarabuss i Varberg. DI:s svar blev att utreda om övervakningen strider mot lagen. Detta retar Lars–Erik Persson.
– Om jag vill övervaka bussförare sätter jag kameror i bussarna, inte på vår gård. Kamerorna vid depån är till för att hindra inbrott. De är kopplade till rörelsedetektorer. Vi har haft stora problem med stöld av diesel, säger han.

Det är fyra kameror som satts upp vid depån, riktade ut över gården där bussarna står uppställda samt mot samtliga ingångar till byggnaderna där.
Christer Sernemyr säger att han har sett att arbetsgivaren har en dataskärm uppdelad med fyra fönster så att han kan se vad varje kamera registrerar. Detta förnekar depåchefen.
– Sernemyr ljuger. Vi hade en skärm i början för att se att kamerorna var rätt riktade. Nu går allt direkt till Securitas server. Jag kan aldrig se vad som spelas in, även om jag vill. Det kan bara Securitas och polisen, om det händer något. Efter 30 dagar raderas det som har spelats in, säger Lars–Erik Persson.

Kommunal tycker att depåchefen borde ha haft en dialog med facket innan kamerorna sattes upp. Det kan han inte förstå.
– Det är inte Kommunals fastighet vad jag vet, svarar Lars–Erik Persson syrligt.
Christer Sernemyr berättar att många i personalen känner sig övervakade av kamerorna.
Lars–Erik Persson har ingen som helst förståelse för detta.
– Det är så man kan gråta. Det är larvigt, säger han.

Kommunals avdelning tycker att det är stora problem vid Bergkvarabuss i Varberg. Lars–Erik Persson påstås ha en chefstil som går ut på att straffa dem som vågar säga emot eller ens andas om fackets existens.
Christer Sernemyr har hört flera personer vittna om att de inte får fortsätta som behovsanställda vid Bergkvarabuss när de gått med i facket eller har påpekat att företaget bryter mot avtalet med Kommunal om löner och andra villkor.
– Det handlar i så fall om föreningsrättskränkning. Men det är svårt att bevisa att de inte får fortsätta att köra just på grund av den anledningen, säger han.

Kommunal har vid några tillfällen försökt att organisera fackligt arbete vid Bergkvarabuss i Varberg, och i Falkenberg där depån tidigare låg.
– Men personalen skrämdes till att inte gå till våra möten. Lars–Erik Persson kallade in alla till förhör med krav om att få veta vad som hade sagts. Ingen vågade därför ha kontakt med oss annat än i smyg, säger Christer Sernemyr.
Trots att Bergkvarabuss tillhör arbetsgivareföreningen Bussarbetsgivarna och godkänt bussavtalet med Kommunal tycker förbundet att företaget ständigt bryter mot detta avtal när det gäller anställningsformer, lön och ersättningar. Detta har bland annat satts i system vid utlandskörningar.

Vid Bergkvarabuss i Varberg finns ett 60–tal timanställda. Bara en är fast anställd. Han är arbetsplatsombud för Kommunal men vill inte uttala sig för Kommunalarbetaren.
Kommunal ska om några veckor ha en förhandling med företaget om att fler borde ha fast anställning.
Lars–Erik Persson har ingen förståelse för Kommunals krav.
– Har jag inga fasta körningar att erbjuda så kan jag ju inte erbjuda fasta anställningar, så enkelt är det, säger han.
Lars–Erik Persson kan heller inte förstå anklagelserna om att han ska ha en antifacklig ledarstil.
– Det är några få som klagar, men jag tycker att vi har ett bra klimat vid företaget, säger han.

Hösten 2010 fann Datainspektionen, DI, att Keolis brutit mot Personupgiftslagen (PUL) när företaget i hemlighet satte upp kameror vid Råstagaraget i Sundbyberg, bland annat vid Kommunals expedition och anslagstavla.
Syftet var enligt företaget att avslöja sabotage mot bussarna och hot mot ledningen vid depån.
DI fann att kameraövervakningen stred mot PUL och därför var olaglig. Datainspektionen lämnade över ärendet till åklagare som fann att Keolis kränkt personalens personliga integritet. Keolis tvingades betala 50 000 kronor i en företagsbot.