Har du haft besök av Kommunals företrädare på din arbetsplats det senaste året?
Det var den första frågan som ombuden fick svara på med sina mentometrar (röstdosor).  Resultatet blev att 47 procent av ombuden trodde att 29 procent haft besök det senaste året. Svaret var nästan rätt. Kommunals undersökning bland medlemmarna visade att 39 procent haft besök av facket det senaste året.
Förbundsordförande Annelie Nordström slog fast att både arbetsplatsbesök och det fackliga arbetet behöver förändras:
– Vi måste intressera oss för det som medlemmarna tycker är viktigt att förändra på jobbet.

Annelie Nordström, Anders Bergström och Åke Lundström höll i seminariet Kommunals närvaro på arbetsplatserna – och medlemmars möjlighet till inflytande i fackliga frågor.Annelie Nordström, Anders Bergström och Åke Lundström höll i seminariet ”Kommunals närvaro på arbetsplatserna – och medlemmars möjlighet till inflytande i fackliga frågor”.

Ombuden fick också svara på frågan: Hur blev du medlem i Kommunal?
35 procent av ombuden tror att medlemmarna svarat att det var arbetsplatsombudet som frågat. Men nästan 50 procent av medlemmarna svarar att det var ett eget initiativ.
Anders Bergström, tredje vice ordförande, hävdade att det är dags att fundera på hur facket ska vara kontaktbart. E-post, webben och sociala medier gör expeditionen mindre viktig. Men sa också att facket kan ringa till tänkbara medlemmar i stället för att vänta på att de ska ringa. Och till dem som gått ur, för att höra hur de har det ett halvår senare.

Av medlemmarna
är det 57 procent som tror att deras kollegor är med i facket. Men ombuden tror inte att det är lika många som vet, de svarar 44 procent.
– Det tyder på att det är skämmigt att vara med i facket. Det är resultatet av långsiktig högerpropaganda. Vi måste bli bättre på att framföra våra åsikter och få fler med oss, sa Anders Bergström.

På en fråga svarade ombuden helt rätt: Hur ofta deltar medlemmarna i Kommunals möten?
Ombuden svarade tio procent, precis som medlemmarna svarat.
Däremot visar det sig att ombuden tror att löne- och anställningsvillkor diskuteras betydligt oftare på arbetsplatserna än det görs.

Kommunal har undersökt medlemmarnas relation till facket. Enkäten har besvarats av 4 753 medlemmar.

75 procent anser att de har tid att prata med Kommunals företrädare när de besöker arbetplatsen.
60 procent svarar att de har ett arbetsplatsombud.
39 procent svarar att de inte haft kontakt med facket det senaste året.
27 procent svarar att de aldrig använder Facebook och Twitter för att hålla sig informerad.
76 procent svarar att de tror att kollegorna vet att du är med i Kommunal.
31 procent anser att de har kunskap om vad kollegorna har i lön.
13 procent känner att de kan påverka de fackliga besluten.
85 procent av de förtroendevalda svarar att de frågar nya arbetskamrater om de vill gå med i facket.