Enligt bussbranschavtalet, som Bergkvarabuss har godkänt, har förare rätt till enkelrum vid övernattning i tjänsten. Trots detta har företagets vd Göran Mellström enligt Kommunal beordrat att två förare får dela på ett dubbelrum. (Vid utlandsresor är det vanligt med två förare som byter av varandra så att bussen ska kunna köras utan avbrott till slutmålet.)

I ett fall bokade en förare trots Mellströms order på egen hand ett enkelrum. Han krävde ersättning för detta i efterhand av företaget som vägrade att betala.
Kommunal har i förhandling lokalt och centralt krävt ersättning åt föraren samt skadestånd för avtalsbrott.

Tvisten hamnade till slut i Arbetsdomstolen. Bergkvarabuss hävdade då att Kommunal stämt på felaktiga grunder. Företaget menar att det aldrig varit någon förhandling om konkreta fall av avtalsbrott förutom den gång föraren vägrades ersättning i efterhand. Därför menar Bergkvarabuss att domstolen inte kan pröva kravet om skadestånd för avtalsbrott i alla andra fall dubbelrum har bokats.
Hade arbetsdomstolen gått med på Bergkvarabuss invändning så hade målet avvisats från domstolen. Men enligt onsdagens dom från arbetsdomstolen har Kommunal gjort rätt och sakfrågan i målet ska prövas.

Malin Wulkan från LO–TCO Rättskydd är juridiskt ombud för Kommunal. Hon tror att målet kommer upp på nytt i domstolen under hösten. Innan dess ska ytterligare skriftlig bevisning skickas in.
– Det ser väldigt bra ut för vår del. Jag har goda förhoppningar om att vi ska vinna detta mål, säger hon.