– Nu tror vi att det här avtalet kan följas av fler, säger Liza di Paolo, ombudsman på Kommunals förbundskontor. Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna har inte vågat ta med det i kollektivavtalet, men de stora företagen verkar beredda att gå före.

Meddelarfrihet gäller enligt lag offentligt anställda och innebär att anställda kan vända sig till medier och berätta om missförhållanden, anonymt. Det är förbjudet för arbetsgivaren att efterforska vem som berättat, och att på något sätt bestraffa den som vänt sig till media.
– När allt mer av offentlig verksamhet läggs över på företag måste de här reglerna gälla också dem, vården betalas av skattemedel. Kraven har funnits med länge i våra avtalsrörelser, säger Liza di Paolo.

Attendo deklarerade i november 2008 att företagets anställda skulle omfattas av meddelarfrihet, men det finns inget skrivet i kollektivavtalet.
Carema har i lokala avtal ibland skrivit in meddelarfrihet, i samband med att man tagit över kommunal verksamhet.
Varför behöver meddelarfrihet skrivas in i avtal?
– Det är en styrka att fack och arbetsgivare enats om vad som gäller, och bryter arbetsgivaren mot det man kommit överens om i kollektivavtalet blir det tvisteförhandlingar, kanske skadestånd och förhandlingar i Arbetsdomstolen. Alltså precis som när det gäller andra brott mot avtalet, säger Liza di Paolo.

Det finns en skrivning i avtalet att meddelarfriheten inte gäller företagshemligheter.
– Det finns ju en lag som skyddar företagshemligheter, den måste vi ta hänsyn till.
Kommunal driver att meddelarfrihet ska gälla all privat verksamhet som betalas av skattemedel. Hittills har det bara varit Svenska kyrkan som skrivit in meddelarfriheten i avtalet, det gjordes i samband med att statskyrkan upphörde 2000.