SVAR: Grunden för ett fackligt medlemskap är att visa en enad vilja gentemot arbetsgivaren. Ju fler som är fackligt organiserade, desto tydligare är det att samtliga av dessa arbetstagare vill ha bra löner och trygga anställningsvillkor.
Om bara ett fåtal arbetstagare är fackligt organiserade minskar arbetsgivarens vilja till att teckna kollektivavtal, eftersom majoriteten arbetstagare då tydligt visar att det inte är viktigt med kollektivavtal. På svensk arbetsmarknad är inte löner och ersättningar med mera reglerade i lag. Det innebär att det är arbetsgivaren som bestämmer lön och ersättningar om det inte finns något kollektivavtal.
Så länge en arbetsplats har kollektivavtal gäller avtalet dock för samtliga arbetstagare, oavsett om man är medlem i ett fack eller inte. Är du inte medlem  i facket får du naturligtvis förhandla själv om din lön och andra anställningsvillkor. Om arbetsgivaren inte följer gällande kollektivavtal  är det du själv som måste uppmärksamma detta och eventuellt ta hjälp av utomstående person om tvist uppstår. Vid en eventuell uppsägning  gäller i de flesta fall lagens regler, det vill säga om anställningstid och nödvändig kompetens.