Mer än tio procent av dem som får KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) har aldrig varit utsatta för tobaksrök, enligt Rapport. Forskarna vet inte riktigt vad i arbetsmiljön som ligger bakom sjukdomen, men i vissa yrken är den vanligare.

Enligt en dansk studie har 65 000 danskar KOL som inte är kopplad till rökning. Bland kommunalaryrken är risken förhöjd hos brandmän och personer som jobbar i lantbruket.
I övrigt är det bland andra gruvarabetare, svetsare och textilarbetare som riskerar att få KOL.
En av upphovsmännen till studien säger att det idag är tekniskt möjligt att minska riskfaktorer som damm på arbetsplatserna, även om man inte vet vad det är i dammet som är farligt.

KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är permanent inflammation i luftrören.
Vanligaste orsaken till KOL är rökning. Luftföroreningar och allergi har bidragande effekt.
Symptomen börjar oftast med ständig rökhosta och slemhosta.
Om man röker och har KOL är det allra viktigaste att sluta röka, annars fortsätter lungorna att förstöras.
År 2003 beräknades 700 000 svenskar lida av sjukdomen, och det är den femte vanligaste dödsorsaken.

Källa: Nationalencyklopedin