SVAR: Du har en tim/behovsanställning. Den anställningsformen är inte reglerad i lagen och det framgår inte av din fråga om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte. I en del avtal har part-erna avtalat om andra typer av tidsbegränsade anställningar, anpassade till branschen, än de som förekommer i lagen om anställningsskydd. Ta kontakt med din sektion så att de får titta på ditt ärende.