SVAR: Väl etablerade tujor behöver normalt inte extra näringsgivor.  De tre första åren efter planteringen kan man dock komplettera med naturgödsel eller ett gödselmedel med lågt kväveinnehåll. Gödslar gör man lämpligast under våren fram till midsommar. Tuja växer ofta på  fuktig mark och dess grunt växande rötter mår bra av regelbunden vattning. Sparsamt med gödsling, men ett par rejäla rotblötor om året gynnar tillväxten.