Vid utlandskörning använder Bergkvarabuss vad man kallar ”1:e förare” och ”2:e förare”. De turas om att köra, på så sätt kan bussen åka direkt till slutmålet utan uppehåll för vila för föraren,
Enligt Bussbranschavtalet är alla som kör förare. De som Bergkvarabuss felaktigt kallar 2:e förare får bara betalt för tre timmars körning till och från resmålet. Enligt Bergkvarabuss är resten av tiden oavlönad utbildning eller fritid.

Men enligt avtalet ska föraren ha betalt för all den tid hon står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga hela den tid hon befinner sig i bussen medan den rullar, även om någon annan kör den.
Avtalet säger också att föraren ska ha betalt minst åtta timmar per dag under varje 24–timmarsperiod som hon befinner sig utomlands med bussen. Att som Bergkvarabuss betrakta dessa dagar som oavlönade fridagar är ett brott mot avtalet.

Bergkvarabuss vägrar dock att rätta sig efter vad som står i avtalet, utan hänvisar till ett gammalt lokalt avtal med Transport som fram till mitten av 90–talet hade avtalsrätten innan den togs över av Kommunal. Detta lokala avtal har Kommunal sagt upp.
– Tyvärr förstår inte Kommunal bussbranschens villkor och vårt behov av flexibilitet. Det är en stor skillnad jämfört med när vi förhandlade med Transport, säger Göran Mellström, vd i Bergkvarabuss, som förklaring till att företaget tillämpar ett lokalt avtal som inte längre finns.
Han menar att det är nödvändigt att vissa resor delas av två förare, men att det inte är rimligt att dessa ska betalas lika.
– 2:e föraren använder vi bara under en del av resan. Resten av tiden kan han göra vad han vill. Och våra förare är nöjda med att det är så, förklarar han.

Kommunals arbetsplatsombud Maria Fleur, som är timanställd och i flera år har kört utlandsresor för Bergkvarabuss, tycker också att det är rimliga villkor.
– Vem som helst kan inte köra utomlands. Du behöver erfarenhet och rutin för att veta vad som krävs vid till exempel gränsövergångar. Jag följde själv med som 2:e förare för att lära mig. Det fungerade väldigt bra, säger hon.
Enligt avtal ska hon ha betalt minst åtta timmar per dag samt en ersättning varje dag för oregelbundna arbetstids– och fridagsförhållanden. Men hon har endast betalt för maximalt 7,5 timmar per dag, vilket innebär att hon varje kväll får städa bussen på sin fritid.
– Det kanske låter märkligt i dina öron men det är lite av ett kall för en förare att köra en snygg och välstädad buss, så jag håller rent även om jag inte får betalt för det. Men jag vet att som nyblivet arbetsplatsombud måste jag ta tag i detta med ersättningen, säger hon.
Enligt avtal ska hon ha extra tillägg varje dag om hon kör bussen själv under hela utlandsresan, vilket hon heller inte har vid de tillfällen en 2:e förare saknas.
Maria Fleur tycker inte att det är rimligt att 2:e föraren har samma villkor och lön som hon själv har som 1:e förare.
– Nej, 2:e föraren kör ju bara delar av tiden ner och hem. Han behöver sedan inte ta ansvar för städning av bussen eller följa med på dagsutflykter i det land vi befinner oss i. Han kan vara ledig, bada och koppla av, säger hon.
Maria Fleur säger att praktiskt taget alla som kör är timanställda och bara får betalt för faktiskt arbetad tid.
– Alla känner till att det är så. Ändå är många av förarna hemma väldigt kåta på att få följa med som 2:e förare för att få bada i Kroatien eller Spanien. Sedan gnäller de när de kommer hem över villkoren. De som vill borde kunna få fortsätta med att vara 2:e förare om de gör det frivilligt, säger hon.

Jan Algö, som också är arbetsplatsombud och sitter som personalrepresentant i Bergkvarabuss styrelse, vill få ett stopp på att företaget stjäl förarnas pengar.
– Jag önskar att Kommunal slår näven i bordet och säger till Bergkvarabuss att följa kollektivavtalet. Basta!
Han vet inte exakt vilka villkor som gäller för utlandschaufförerna. De kan nog variera tror han. Enligt honom har Göran Mellström gjort upp direkt med förarna utan att förhandla med facket.
– Kommunal säger centralt att de inte kan agera innan någon av våra medlemmar ber om hjälp med att få betalning enligt avtal, säger han.

Susanne Gällhagen, ombudsman på förbundskontoret med ansvar för bussfrågor, efterlyser någon medlem som vill visa upp lönespecifikation och arbetstidschema som kan bevisa att Bergkvarabuss bryter mot avtalet.
Hittills har det inte lyckats. Kommunal tror att detta beror på att förarna inte törs, som timanställd är det lätt att bli av med jobbet för den som klagar.
– Men vi jobbar på att få någon att våga ställa upp, säger hon.
Inom kort avgörs en tvist i Arbetsdomstolen där Kommunal har stämt Bergkvarabuss för att förarna tvingas dela på dubbelrum under resorna. Enligt avtal har de rätt till enkelrum.
– Kanske kan det här bli början på att få företaget att följa avtalet, säger Susanne Gällhagen.

Förra året gjorde Bergkvarabuss en vinst på 21 miljoner kronor. Av dessa pengar delades 10 miljoner ut till de två ägarna, Göran Mellström och hans bror.
– Jag tycker inte att Kommunal ska göra en stor sak av detta. Utdelningen förra året var den första sedan bolaget bildades 1975. Kommunal borde vara nöjd med att företaget går bra, det ger trygghet för våra anställda, säger Göran Mellström.