Problemet berör nu inte bara stora sjukhus i storstäderna. På 24 av de 65 sjukhus som besvarat enkäten är överbeläggningar ett dagligt problem. Patienter ligger i korridorerna eller på fel klinik. På ytterligare 25 sker det så gott som varje vecka, uppger sjukhusen själva.

Sverige har minst antal vårdplatser per invånare bland OECD-länderna.
Enligt Socialstyrelsen orsakar överbeläggningar varje år vårdskador och dödsfall.
I slutet på 2010 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner vid 60 sjukhus. Sammantagna intrycket var att överbeläggningarna blivit normaltillstånd på många håll och att personalen får slita hårt.

Jämfört med andra länder har svensk sjukvård sedan 1970-talet fått lägre ökning av sina resurser. Speciellt under 90-talet skedde stora nerskärningar på vårdplatser på sjukhusen och omvårdnadspersonal, undersköterskor och biträden.
Kommunalarbetarens granskning visar att även under 2000-talet minskad vårdjobben samtidigt som befolkning växte kraftigt. Särskilt de äldre blev fler i Sverige.

Sjukvårdsjobb och befolkning.

Källa: KA:s sammanställning av RAMS-statistik från SCB