Nacka har haft kundval inom hemtjänsten sen mitten av 1990-talet och det finns sedan flera år ingen kommunal hemtjänst. Istället kan invånarna välja mellan ett sextiotal hemtjänstföretag som godkänts av kommunen. Som KA berättat tidigare har flera företag blivit strukna från listan de senaste åren. Nu har ytterligare två stängts av.

Den som haft flest uppdrag är Diro Omsorg AB/Diro Omsorg och Bemanning HB. Kommunen upptäckte att företaget inte betalat in någon skatt sedan juni 2010 och nu i mars hade 1,3 miljoner kr i skatteskulder. Det senaste halvåret har inga arbetsgivaravgifter betalats in.
Diro Omsorg AB har valts av 27 nackabor som nu får vända sig till något annat företag.

Det andra företaget är Nacka Svanen Omsorg AB, som
bytte namn bara ett halvår efter att kommunen godkänt företaget. Den som var verksamhetsansvarig blev långtidssjuk och slutade, och arbetsgivaravgifter betalades inte in utan gick till det nya företaget. Inget av detta fick kommunen veta. De tio brukare som valt Svanen, måste nu välja något annat.

Är det inte tråkigt att en gammal människa som kanske är väldigt nöjd nu måste avbryta kontakten med ”sin” undersköterska och välja nytt företag?
– Ja, det är den negativa delen av LOV, att det kan bli så, säger Anders Fredriksson, socialdirektör i Nacka. Våra handläggare kommer att hjälpa dem att välja på nytt. Det kan också bli så att en del personal byter företag så att den äldre kan få behålla ”sin” person.

Också Omsorgshuset AB som sedan 2008 skött trygghetslarm och nattpatrull i Nacka får lämna sitt uppdrag. Företaget har fått kritik för dåligt bemötande och brister i bemanning. När avtalet går ut i november tar kommunen över verksamheten i egen regi eftersom det inte finns tid att hinna göra en ny upphandling. Den fasta personalen utom cheferna kommer att erbjudas jobb, och kommunen ska sköta verksamheten till åtminstone årsskiftet 2013/2014.

Listan på personal som kommunen fick från Omsorgshuset innehöll bara 12-13 namn – bara hälften så många som arbetade i nattpatrullen när kommunen skötte den fram till november 2008.
– Antagligen har företaget haft timanställda, vi har bett om fler uppgifter, säger Anette Böe, chef för planering och utveckling inom socialtjänsten i Nacka. Alla som varit fast anställda av företaget kommer att erbjudas jobb.

Kerstin Lundin, VD på Omsorgshuset, säger att det handlar om 21 anställda, men att en del kan ha vikariat som tar slut när avtalet med Nacka går ut.
På företagets hemsida står att det finns 17 anställda, omräknat till heltid 12.
Och i lokaltidningen Nacka Värmdöposten får Omsorgshuset kritik i en insändare av en f d anställd:
”Hade Omsorgshuset lyssnat och tagit oss personal på allvar så hade det inte behövt bli så här. Kör på, jobba fortare, kissa i buskarna och ät i bilen…så lät det.”